Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

      • Đăng nhập
      • Quên mật khẩu
Tỉ lệ hồ sơ đúng hạn
UBND Huyện Thạch Hà : 86.4% (Đã xử lý : 770 hồ sơ,Đúng hạn : 665 hồ sơ) UBND Thị trấn Thạch Hà : 100.0% (Đã xử lý : 61 hồ sơ,Đúng hạn : 61 hồ sơ) UBND Xã Bắc Sơn : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Nam Hương : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Ngọc Sơn : 100.0% (Đã xử lý : 150 hồ sơ,Đúng hạn : 150 hồ sơ) UBND Xã Phù Việt : 100.0% (Đã xử lý : 104 hồ sơ,Đúng hạn : 104 hồ sơ) UBND Xã Thạch Bàn : 100.0% (Đã xử lý : 137 hồ sơ,Đúng hạn : 137 hồ sơ) UBND Xã Thạch Đài : 100.0% (Đã xử lý : 250 hồ sơ,Đúng hạn : 250 hồ sơ) UBND Xã Thạch Điền : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Đỉnh : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hải : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hội : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hương : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Kênh : 100.0% (Đã xử lý : 4 hồ sơ,Đúng hạn : 4 hồ sơ) UBND Xã Thạch Khê : 100.0% (Đã xử lý : 110 hồ sơ,Đúng hạn : 110 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lạc : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lâm : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Liên : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Long : 100.0% (Đã xử lý : 76 hồ sơ,Đúng hạn : 76 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lưu : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Ngọc : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Sơn : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Tân : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Thắng : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Thanh : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Tiến : 100.0% (Đã xử lý : 4 hồ sơ,Đúng hạn : 4 hồ sơ) UBND Xã Thạch Trị : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Văn : 100.0% (Đã xử lý : 124 hồ sơ,Đúng hạn : 124 hồ sơ) UBND Xã Thạch Vĩnh : 100.0% (Đã xử lý : 77 hồ sơ,Đúng hạn : 77 hồ sơ) UBND Xã Thạch Xuân : 100.0% (Đã xử lý : 97 hồ sơ,Đúng hạn : 97 hồ sơ) UBND Xã Tượng Sơn : 100.0% (Đã xử lý : 217 hồ sơ,Đúng hạn : 217 hồ sơ) UBND Xã Việt Xuyên : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ)