Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

      • Đăng nhập
      • Quên mật khẩu
Tỉ lệ hồ sơ đúng hạn
UBND Huyện Thạch Hà : 98.1% (Đã xử lý : 1019 hồ sơ,Đúng hạn : 1000 hồ sơ) UBND Thị trấn Thạch Hà : 83.3% (Đã xử lý : 48 hồ sơ,Đúng hạn : 40 hồ sơ) UBND Xã Bắc Sơn : 100.0% (Đã xử lý : 130 hồ sơ,Đúng hạn : 130 hồ sơ) UBND Xã Nam Hương : 100.0% (Đã xử lý : 57 hồ sơ,Đúng hạn : 57 hồ sơ) UBND Xã Ngọc Sơn : 98.5% (Đã xử lý : 136 hồ sơ,Đúng hạn : 134 hồ sơ) UBND Xã Phù Việt : 97.6% (Đã xử lý : 126 hồ sơ,Đúng hạn : 123 hồ sơ) UBND Xã Thạch Bàn : 100.0% (Đã xử lý : 78 hồ sơ,Đúng hạn : 78 hồ sơ) UBND Xã Thạch Đài : 98.6% (Đã xử lý : 139 hồ sơ,Đúng hạn : 137 hồ sơ) UBND Xã Thạch Điền : 97.1% (Đã xử lý : 68 hồ sơ,Đúng hạn : 66 hồ sơ) UBND Xã Thạch Đỉnh : 100.0% (Đã xử lý : 228 hồ sơ,Đúng hạn : 228 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hải : 100.0% (Đã xử lý : 142 hồ sơ,Đúng hạn : 142 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hội : 95.1% (Đã xử lý : 123 hồ sơ,Đúng hạn : 117 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hương : 100.0% (Đã xử lý : 48 hồ sơ,Đúng hạn : 48 hồ sơ) UBND Xã Thạch Kênh : 100.0% (Đã xử lý : 127 hồ sơ,Đúng hạn : 127 hồ sơ) UBND Xã Thạch Khê : 99.1% (Đã xử lý : 113 hồ sơ,Đúng hạn : 112 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lạc : 97.2% (Đã xử lý : 144 hồ sơ,Đúng hạn : 140 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lâm : 99.3% (Đã xử lý : 137 hồ sơ,Đúng hạn : 136 hồ sơ) UBND Xã Thạch Liên : 100.0% (Đã xử lý : 48 hồ sơ,Đúng hạn : 48 hồ sơ) UBND Xã Thạch Long : 97.2% (Đã xử lý : 36 hồ sơ,Đúng hạn : 35 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lưu : 100.0% (Đã xử lý : 109 hồ sơ,Đúng hạn : 109 hồ sơ) UBND Xã Thạch Ngọc : 99.0% (Đã xử lý : 98 hồ sơ,Đúng hạn : 97 hồ sơ) UBND Xã Thạch Sơn : 95.1% (Đã xử lý : 81 hồ sơ,Đúng hạn : 77 hồ sơ) UBND Xã Thạch Tân : 100.0% (Đã xử lý : 189 hồ sơ,Đúng hạn : 189 hồ sơ) UBND Xã Thạch Thắng : 100.0% (Đã xử lý : 10 hồ sơ,Đúng hạn : 10 hồ sơ) UBND Xã Thạch Thanh : 95.0% (Đã xử lý : 60 hồ sơ,Đúng hạn : 57 hồ sơ) UBND Xã Thạch Tiến : 97.2% (Đã xử lý : 36 hồ sơ,Đúng hạn : 35 hồ sơ) UBND Xã Thạch Trị : 97.2% (Đã xử lý : 72 hồ sơ,Đúng hạn : 70 hồ sơ) UBND Xã Thạch Văn : 97.8% (Đã xử lý : 137 hồ sơ,Đúng hạn : 134 hồ sơ) UBND Xã Thạch Vĩnh : 100.0% (Đã xử lý : 181 hồ sơ,Đúng hạn : 181 hồ sơ) UBND Xã Thạch Xuân : 98.9% (Đã xử lý : 90 hồ sơ,Đúng hạn : 89 hồ sơ) UBND Xã Tượng Sơn : 95.1% (Đã xử lý : 285 hồ sơ,Đúng hạn : 271 hồ sơ) UBND Xã Việt Xuyên : 98.3% (Đã xử lý : 117 hồ sơ,Đúng hạn : 115 hồ sơ)